Bestuur

Organisatiestructuur

Het bestuur van VakantieKind bestaat momenteel uit 8 vrijwilligers. Samen richten zij zich op de visie en de identiteit van Stichting VakantieKind, maar ook dragen zij zorg voor o.a. de aanmelding van deelnemers en vrijwilligers, voor activiteiten en trainingen en voor aanschaf van de benodigde materialen.

Bestuursleden:

Fleur Nollet (Voorzitter)
Jolanda Postma (penningmeester & deelnemers)
Nienke van Loenen (vrijwilligers)
Paulien Struyk (algemeen)
Jorit Tijsen (algemeen)
Catelijne van Wilpen (algemeen)
Roy Kapel (algemeen)
Charlotte van Wilpen (algemeen)

Los van het bestuur staat de Raad van Advies (RvA). Deze drie personen zijn jarenlang betrokken (geweest) bij VakantieKind en hebben dus veel ervaring met de organisatie. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies rondom beleid, beslissingen en plaatsgevonden activiteiten. Ook zullen zij toezicht houden op de uitvoering van de kampen en eventuele klachten behandelen.

Leden RvA:

Robert Kostwinder (voorzitter)
Dominique Pantophlet
Agnes de Graaff

Natuurlijk kunnen al onze vakantieweken niet plaatsvinden zonder de vrijwilligers die zich in de zomer, maar ook gedurende de rest van het jaar, inzetten. Bij elkaar zijn dit jaarlijks zo’n 85 mensen. Bedankt!