Doelstelling

Doelstelling en verantwoording

Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Ons doel is om kinderen uit alle lagen van de samenleving samen van een betaalbare vakantie te laten genieten op een andere locatie dan hun woonplaats.

Door deze vakantie is het mogelijk om weer even kind te zijn. Problemen te vergeten, heerlijk buiten te zijn, van elkaar leren maar vooral ook om een verhaal te hebben op school na de zomervakantie. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat een kind doordat er problemen zijn of geen geld geen herinneringen of verhalen maakt.

Onze doelgroep bestaat dan ook niet alleen uit deelnemers uit modale gezinnen, maar vooral deelnemers uit de sociaal zwakkere sectoren van onze samenleving.
Daarom bieden wij ieder jaar ondermeer plaats aan een aantal deelnemers uit sociale instellingen, zoals vluchtelingenwerk, kindertehuizen en pleeggezinnen.
Juist deze gevarieerde samenstelling van deelnemers zorgt voor het grote sociale karakter van onze kampen.

In 2020 zullen er 10 vakantieweken georganiseerd worden voor verschillende leeftijdsgroepen (7 tm 10 jaar, 11 tm 14 jaar, 14 tm 16 jaar en 14 tm 17 jaar). Daarnaast zijn we altijd bezig om de organisatie verder te professionaliseren en zoeken we naar manieren om nog meer deelnemers binnen de doelgroep te bereiken.

Na afloop van ieder jaar maken we een jaarverslag. Het jaarverslag van 2019 is HIER te vinden.