Doelstelling

Doelstelling en verantwoording

Niet voor ieder kind is op vakantie gaan vanzelfsprekend. Er leven veel kinderen in een situatie waarin op vakantie gaan niet mogelijk is.

Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Ons doel is om kinderen uit alle lagen van de samenleving samen van een betaalbare vakantie te laten genieten op een andere locatie dan hun woonplaats. Ieder kind moet op vakantie kunnen.

Door deze vakantie is het mogelijk om weer even kind te zijn. Problemen te vergeten, heerlijk buiten te zijn, van elkaar leren maar vooral ook om een verhaal te hebben op school na de zomervakantie. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat een kind doordat er problemen zijn of geen geld geen herinneringen of verhalen maakt.

Onze doelgroep bestaat dan ook uit deelnemers uit de sociaal zwakkere sector van onze samenleving.
Daarom bieden wij ieder jaar plaats aan deelnemers uit sociale instellingen, zoals vluchtelingenwerk, kindertehuizen en pleeggezinnen maar ook deelnemers uit gezinnen die rond moeten komen van het bestaansminimum of afhankelijk zijn van de voedselbank.
Deze gevarieerde samenstelling van deelnemers zorgt voor het grote sociale karakter van onze kampen.

In 2021 zullen er 10 vakantieweken georganiseerd worden voor verschillende leeftijdsgroepen (7 tm 11 jaar, 11 tm 14 jaar, 14 tm 16 jaar en 14 tm 17 jaar). Daarnaast zijn we altijd bezig om de organisatie verder te professionaliseren en zoeken we naar manieren om nog meer deelnemers binnen onze doelgroep te bereiken. We werken hierin onder meer samen met Vluchtelingenwerk Nederland, verschillende pleegzorg instellingen maar ook voedsel- en kledingbanken.

Na afloop van ieder jaar maken we een jaarverslag. Het jaarverslag van 2019 is HIER te vinden.